Информационен център "Панагюрище"

Информационен център "Панагюрище"

Историческият музей в Панагюрище е създаден на базата на музейната сбирка, организирана и открита през м. май 1943 г. в читалище „Виделина”. Утвърден е с решение на Колегиума на Комитета по култура от 27.12.1966 г.